Obchodní podmínky a provozní řád internetových rezervací


Provozovna:
RESTAART
Přerovská 503, 530 06 Pardubice
info@restaart.cz
www.restaart.cz
Recepce: +420 608 197 964

Provozní doba:
PO - ČT 7:00 - 10:00, 15:00 - 22:00
ÚT, ST, PÁ, NE 15:00 - 22:00
SOBOTA zavřeno

Provozní doba se v průběhu roku může měnit. Aktuální provozní dobu naleznete na www.restaart.cz/kontakt

Provozovatel:
SPORTOVNÍ CENTRUM RESTAART s.r.o.
Pražská 195, 530 06 Pardubice
IČ: 08609306,
info@restaart.cz,
+420 722 915 375

1. Internetové rezervace:

• Pro vytvoření online rezervací si zákazník vytvoří účet v našem rezervačním systému Pokud má zákazník vlastní permanentku v RESTAART, doporučujeme ji využívat i pro online rezervace a mít tak jistotu rezervovaného místa
• Maximální celkový počet aktivních rezervací je 5
• Maximální počet rezervací v jeden den je 3
• Zákazníci jsou povinni zrušit svou rezervaci nejpozději 3 hodiny před zahájením rezervace Při nezrušené rezervaci je klient povinen uhradit 50% ceny objednaného kurtu nebo 100% ceny jiné vybrané služby tj sauna, skupinová cvičení.
• V případě, že takto neučiní, je mu trvale odebrána možnost rezervace

Všeobecný provozní řád


Pro zvýšení bezpečnosti v šatnách je prostor dámských i pánských šaten monitorován průmyslovými kamerami. K převléknutí lze použít míst k tomu vyhrazených, které monitorovány nejsou. Záznam průmyslových kamer z šaten není průběžné sledován, je použit pouze v případě škodní a pojistné události.
Návštěvníci RESTAART jsou povinni:
1. Ukládat cennosti, jako je finanční hotovost, klenoty, hodinky, osobní doklady, platební a podobné karty, veškeré klíče vč. klíčů od automobilů, mobilní telefony, přenosné počítače, fotoaparáty a podobně, tak aby na ně měli nepřetržitý dohled. Za věci ponechané bez dozoru nebo cennosti uložené v šatních skříňkách nenese RESTAART sportovní centrum odpovědnost.
2. Udržovat pořádek ve všech prostorách RESTAART
3. Nepoužívat sprchy v případě kožních chorob či plísní
4. Řídit se jednotlivými Provozními řády v zařízeních
5. Dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově
6. V případě zranění vyhledat první pomoc na recepci
7. Nesportovat pod vlivem alkoholu
8. Sportovat podle svých schopností a možností
9. Řídit se pravidly pro dané sportovní odvětví
10. Na kurty a do cvičebních sálů používat pouze čistou sportovní obuv se světlou podrážkou, v případě znečištění kurtů nevhodnou obuví, poškozenou ortézou nebo rozbitou raketu uhradit pokutu ve výši 3.000 Kč.
11. V případě zlomení zapůjčené rakety uhradit cenu rakety ve výši 400 Kč
12. Dostavit se včas na rezervovanou hodinu (squashe, badmintonu, stolního tenisu, sauny a skupinových či soukromých lekcí cvičení) V případě, že se návštěvník nedostaví do 5ti minut před začátkem rezervované doby, bere na vědomí, že jeho místo nebo kurt může být obsazeno jiným návštěvníkem.
13. Dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů instruktorů (cvičební sál, kruhové tréninky, jóga, tabata, trx apod.)

II. Posilovna/tělocvična (skupinové a soukromé lekce)

Návštěvník posilovny a tělocvičny je povinen používat čistou sportovní obuv, znečištění prostoru použitím špinavé obuvy může být pokutováno částkou 500 Kč.

Návštěvníci posilovny jsou povinni:
• Z hygienických důvodů používat pod sebe ručník
• Používat cvičební stroje jen ke cvikům, pro které jsou určeny
• Vracet činky, kotouče a další pomůcky na místo k tomu určené
• Neohrožovat svým chováním další návštěvníky posilovny
• Nepřeceňovat své síly

Děti do 15ti let mají vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která je za dítě odpovědná.

III. Úklid

• Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu. Denně se provádí úklid na mokro s použitím teplé vody, saponátu a dezinfekčního prostředku, přičemž se omývají podlahy, pracovní stolky (SAVO). Na WC se provádí úklid běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky (např. SAVO, BREF, Medium) - mísa, sedátko, klika).
• Malování provozovny se provádí dle potřeby.
• Úklidové pomůcky jsou udržovány v čistotě, po použití se usuší. Pomůcky a prostředky pro hrubý úklid se ukládají odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch.
• Veškerý odpad z provozovny se odstraňuje průběžně.

IV.Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci vlastní zdravotní průkazy, jejichž kopie jsou uloženy a jsou k dispozici na recepci RESTAART.

V. Lékárnička
Na recepci RESTAART je umístěna lékárnička.