RESTAART GDPROchrana osobních údajů

Pravidla pro pořádek a klidu na světě.

Ochrana soukromí vašich dat je pro nás velká věc. Všechny tyto přístupy logujeme a monitorujeme. Takže můžeme vždy ověřit, zda se neuskutečnil nějaký neoprávněný přístup.
S údaji manipulujeme, jen když nás o to přímo požádáte.
Firma SPORTOVNÍ CENTRUM RESTAART s.r.o. , IČ: 08609306, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde osobní údaje uchováváme?


Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v datacentrech společností Superhosting a Master DC.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?


Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje zákazníků:
Jedná se o zákazníky, kteří se registrovali pomocí webu restaart.cz a používají softwarové prostředky RESTAART k rezervaci svých sportovních aktivit našich nabízených služeb.
V rámci registrace vyžadujeme jméno a přijímení osoby, emailovou adresu, telefon a heslo vytvořené uživatelem.
Uživatel může ve svém účtu po přihlášení do rezervačního prostředí své údaje změnit, doplnit nebo smazat.
Uživatel může vytvořit další účty a zadat tak osobní údaje kolegů nebo zaměstnanců.
Takto získané e-mailové adresy uživatelů považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.
Osobní údaje návštěvníků:
Jedná se o návštěvníky webu restaart.cz, které využíváme. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace a geografické údaje.
Dále ukládáme tyto informace:
• Informace získané pomocí cookies
• Informace z webový logů serverů.
• Informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od ukončení poslední služby.
Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a vy jste s tím srozuměn/a.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?


Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace mezi našimi webovými nástroji a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.
Fyzicky jsou osobní údaje uloženy na našich pronajatých serverech v data centrech, které splňují podmínky standardu TIER 3+.

Jak to máme s Cookies?


V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.
Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:
• k identifikaci zařízení uživatele,
• k optimalizaci našich internetových stránek,
• k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
• pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.

Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?


Po přihlášení do rezervačního centra může uživatel editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která aplikace uchovává, tak je potřeba nás kontaktovat na e-mail info@restaart.cz.

Proces smazání zákaznického účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení rezervační služby našeho systému smažeme kompletní data do 30 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh.

Všeobecné obchodní podmínky
Využívání aplikace se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na adrese https://www.vas-hosting.cz/obchodni-podminky

Závěrečná ustanovení
• Pokračováním využívání našich služeb vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.
• Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.
• Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.
• Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

Otázky k těmto pravidlům?


Rádi vše vysvětlíme a odpovíme. Stačí nás kontaktovat na e-mailové adrese info@restaart.cz. Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva jako je právo na výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.